Tonga

উইকিঅভিধান, মুক্ত অভিধান থেকে

সিসিলীয়[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. টোঙ্গা

sকর্সিকান[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. টোঙ্গা

উত্তরাঞ্চলীয় সামি[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. টোঙ্গা

সার্বো-ক্রোয়েশিয়[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  ()

 1. টোঙ্গা

স্লোভাক[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. টোঙ্গা

স্লোভেনীয়[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. টোঙ্গা

sn[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. টোঙ্গা

আলবেনীয়[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. টোঙ্গা

সুদানি[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  (Tonga)

 1. টোঙ্গা

সুইডিশ[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. টোঙ্গা

সোয়াহিলি[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. টোঙ্গা

তুর্কমেনি[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. টোঙ্গা

তাগালগ[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  ()

 1. টোঙ্গা

টোক পিসিন[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. টোঙ্গা

তুর্কি[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. টোঙ্গা

সঙ্গা[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. টোঙ্গা

উজবেক[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  (Tonga)

 1. টোঙ্গা

ভিয়েতনামী[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. টোঙ্গা

wআরবি[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. টোঙ্গা

উওলোফ[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. টোঙ্গা

টেমপ্লেট:-za-

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. টোঙ্গা

চীনা-মাওরিn-নাউরুn[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. টোঙ্গা

ইংরেজি[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Tonga  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. টোঙ্গা