Mauritius

উইকিঅভিধান, মুক্ত অভিধান থেকে

সিসিলীয়[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Mauritius  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. মরিশাস

sকর্সিকান[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Mauritius  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. মরিশাস

উত্তরাঞ্চলীয় সামি[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Mauritius  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. মরিশাস

স্লোভেনীয়[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Mauritius  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. মরিশাস

sn[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Mauritius  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. মরিশাস

সোমালি[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Mauritius  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. মরিশাস

দক্ষিণ সোথো[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Mauritius  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. মরিশাস

সুদানি[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Mauritius  (Mauritius)

 1. মরিশাস

সুইডিশ[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Mauritius  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. মরিশাস

তাগালগ[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Mauritius  ()

 1. মরিশাস

তুর্কি[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Mauritius  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. মরিশাস

সঙ্গা[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Mauritius  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. মরিশাস

ভিয়েতনামী[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Mauritius  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. মরিশাস

ভেনেতীয়[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Mauritius  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. মরিশাস

wআরবি[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Mauritius  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. মরিশাস

চীনা-মাওরিn-নাউরুn[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Mauritius  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. মরিশাস

ইংরেজি[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Mauritius  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. মরিশাস