Lesoto

উইকিঅভিধান, মুক্ত অভিধান থেকে

সার্বো-ক্রোয়েশিয়[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Lesoto  ()

  1. লেসোথো

স্লোভেনীয়[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Lesoto  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

  1. লেসোথো

আলবেনীয়[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Lesoto  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

  1. লেসোথো

তুর্কমেনি[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Lesoto  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

  1. লেসোথো

তাগালগ[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Lesoto  ()

  1. লেসোথো

টোক পিসিন[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Lesoto  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

  1. লেসোথো

উজবেক[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Lesoto  (Lesoto)

  1. লেসোথো

wআরবি[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Lesoto  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

  1. লেসোথো

উওলোফ[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Lesoto  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

  1. লেসোথো