Belize

উইকিঅভিধান, মুক্ত অভিধান থেকে

sকর্সিকান[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Belize  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. বেলিজ

উত্তরাঞ্চলীয় সামি[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Belize  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. বেলিজ

সার্বো-ক্রোয়েশিয়[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Belize  ()

 1. বেলিজ

স্লোভাক[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Belize  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. বেলিজ

স্লোভেনীয়[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Belize  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. বেলিজ

sn[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Belize  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. বেলিজ

সুইডিশ[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Belize  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. বেলিজ

সোয়াহিলি[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Belize  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. বেলিজ

তেতুম[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Belize  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. বেলিজ

তুর্কমেনি[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Belize  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. বেলিজ

তুর্কি[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Belize  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. বেলিজ

ভিয়েতনামী[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Belize  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. বেলিজ

ভেনেতীয়[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Belize  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. বেলিজ

wআরবি[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Belize  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. বেলিজ

টেমপ্লেট:-za-

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Belize  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. বেলিজ

চীনা-মাওরিn-নাউরুn[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Belize  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. বেলিজ

জুলু[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Belize  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. বেলিজ

ইংরেজি[সম্পাদনা]

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Belize  (প্রতিবর্ণীকরণ যোগ করুন)

 1. বেলিজ