ஆந்தை

উইকিঅভিধান, মুক্ত অভিধান থেকে

তামিল[সম্পাদনা]

তামিল উইকিপিডিয়ায় এই বিষয় সম্পর্কে একটি নিবন্ধ আছে; সেজন্য দেখুন:

ta

ஓர் ஆந்தை
பலவகை ஆந்தைகள்

উচ্চারণ[সম্পাদনা]

  • আধ্বব(চাবি): /aːn̪d̪aɪ̯/
  • (ফাইল)

ব্যুৎপত্তি 1[সম্পাদনা]

Ultimately from প্রত্ন-Dravidian *āntai, [১] compare cognates কন্নড় ಆಂದೆಗ (āndega) and মালয়ালম ആന്ത (ānta).

বিশেষ্য[সম্পাদনা]

ஆந்தை (আন্তৈ)

  1. পেঁচা (Athene brama)
    সমার্থক শব্দ: கோட்டான் (কোট্টান্), இருடி (ইরুটি), ஊமன் (ঊমান্), ஓரை (ওরৈ), சகோரம் (চাকোরাম্), சாக்குரல் (চাক্কুরাল্), நத்து (নাত্তু), பெரும்புள் (পে়রুম্পুল়্), பொய்கை (পো়য়্কৈ), மூங்கா (মূঙ্কা), ஊலுகம் (ঊলুকাম্), கின்னரி (কিন্ন়ারি), பகற்குருடு (পাকার্কুরুটু), குரால் (কুরাল্), கூகை (কূকৈ)
  2. swamp mallow (Pavonia)
Declension[সম্পাদনা]
Declension of ஆந்தை (আন্তৈ) (ai-stem, ஐ-throughout)
একবচন বহুবচন
কর্তৃকারক ஆந்தை
আন্তৈ
ஆந்தைகள்
আন্তৈকাল়্
Vocative ஆந்தையே
আন্তৈয়ে
ஆந்தைகளே
আন্তৈকাল়ে
কর্মকারক ஆந்தையை
আন্তৈয়ৈ
ஆந்தைகளை
আন্তৈকাল়ৈ
সম্প্রদান কারক ஆந்தைக்கு
আন্তৈক্কু
ஆந்தைகளுக்கு
আন্তৈকাল়ুক্কু
সম্বন্ধ পদ ஆந்தையுடைய
আন্তৈয়ুটৈয়া
ஆந்தைகளுடைய
আন্তৈকাল়ুটৈয়া
একবচন বহুবচন
কর্তৃকারক ஆந்தை
আন্তৈ
ஆந்தைகள்
আন্তৈকাল়্
Vocative ஆந்தையே
আন্তৈয়ে
ஆந்தைகளே
আন্তৈকাল়ে
কর্মকারক ஆந்தையை
আন্তৈয়ৈ
ஆந்தைகளை
আন্তৈকাল়ৈ
সম্প্রদান কারক ஆந்தைக்கு
আন্তৈক্কু
ஆந்தைகளுக்கு
আন্তৈকাল়ুক্কু
Benefactive ஆந்தைக்காக
আন্তৈক্কাকা
ஆந்தைகளுக்காக
আন্তৈকাল়ুক্কাকা
সম্বন্ধ পদ ১ ஆந்தையுடைய
আন্তৈয়ুটৈয়া
ஆந்தைகளுடைய
আন্তৈকাল়ুটৈয়া
সম্বন্ধ পদ ২ ஆந்தையின்
আন্তৈয়িন্
ஆந்தைகளின்
আন্তৈকাল়িন্
অধিকরণ কারক ১ ஆந்தையில்
আন্তৈয়িল্
ஆந்தைகளில்
আন্তৈকাল়িল্
অধিকরণ কারক ২ ஆந்தையிடம்
আন্তৈয়িটাম্
ஆந்தைகளிடம்
আন্তৈকাল়িটাম্
Sociative ১ ஆந்தையோடு
আন্তৈয়োটু
ஆந்தைகளோடு
আন্তৈকাল়োটু
Sociative ২ ஆந்தையுடன்
আন্তৈয়ুটান্
ஆந்தைகளுடன்
আন্তৈকাল়ুটান্
করণ কারক ஆந்தையால்
আন্তৈয়াল্
ஆந்தைகளால்
আন্তৈকাল়াল্
অপাদান কারক ஆந்தையிலிருந்து
আন্তৈয়িলিরুন্তু
ஆந்தைகளிலிருந்து
আন্তৈকাল়িলিরুন্তু

ব্যুৎপত্তি 2[সম্পাদনা]

From ஆதன் (আতান্) +‎ தந்தை (তান্তৈ), translates to 'father of Ātan.'

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

ஆந்தை (আন্তৈ)

  1. a পুরুষ মূলনাম from Old তামিল

তথ্যসূত্র[সম্পাদনা]

জোহান ফিলিপ ফ্যাব্রিসিয়াস, না. কাদিরভেলু পিল্লাই, ডেভিড W. ম্যাকআল্পিন, রাজগোপাল সুব্রামানিয়ান, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মিরন উইনস্লো (2022), “ஆந்தை”, in Digital Dictionaries of South India [Combined Tamil Dictionaries]

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় (1924–1936), “ஆந்தை”, in Tamil Lexicon, Madras [Chennai]: Diocesan Press

  1. বুরো, টি.; মুড়ায় বার্নসন ইমেনিউ (1984), “āntai”, in A Dravidian etymological dictionary, 2nd সংস্করণ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, →আইএসবিএন.