افسانه

উইকিঅভিধান, মুক্ত অভিধান থেকে
আরও দেখুন: افسانہ

উসমানীয় তুর্কি[সম্পাদনা]

ব্যুৎপত্তি[সম্পাদনা]

ফার্সি افسانه(afsâne, tale, story, fable)] থেকে [[পরিশিষ্ট:শব্দকোষ#|]].

বিশেষ্য[সম্পাদনা]

افسانه (efsane)

 1. tale, legend, myth, fable, any fictitious narrative told to excite wonder
  সমার্থক শব্দ: اسطوره(ustura), داستان(dastan), قصه(kıssa), مثل(masal)

উদ্ভূত শব্দ[সম্পাদনা]

Descendants[সম্পাদনা]

 • তুর্কি: efsane

আরো পড়ুন[সম্পাদনা]

Redhouse, James W. (1890), “افسانه”, in A Turkish and English Lexicon, Constantinople: A. H. Boyajian, পৃষ্ঠা 157

ফার্সি[সম্পাদনা]

ফার্সি উইকিপিডিয়ায় এই বিষয় সম্পর্কে একটি নিবন্ধ আছে; সেজন্য দেখুন:

fa

বিকল্প বানান[সম্পাদনা]

ব্যুৎপত্তি[সম্পাদনা]

From Middle Persian [Inscriptional Pahlavi needed] (ʾfsʾnk /afsānag/, fable).

উচ্চারণ[সম্পাদনা]

বিশেষ্য[সম্পাদনা]

Dari افسانه (আফসআনe)
Iranian Persian
Tajik афсона (afsona)

افسانه (afsâne) (plural افسانه‌ها(afsâne-hâ)])

 1. tale, story, fable, legend, myth
  هزار افسانه‎ ― hezâr afsânea thousand tales
  • c. 1650, Čandra Bhān, fa:دیوان برهمن [The Brahman's divan]:
   به ایران می‌برد افسانه هندوستان بلبل
   বহ আইরআন মই-বরদ আফসআনহ হনদয়াসতআন বলবল
   Nightingale, carry this tale of Hindustan to Iran
  • c. 1655, fa:دبستان مذاهب [Dabistān-i Mazāhib]:
   مادر شت زرتشت به رمز و اشارات است از آنکه نزد عوام افسانه که در دور از عقل باشد شکوهمند است.‎‎
   মআদর শত জরতশত বহ রমজ য়া আশআরআত আসত আজ আনকহ নজদ ’য়াআম আফসআনহ কহ দর দয়ার আজ ’কল বআশদ শকয়াহমনদ আসত.
   The essential ideas of the honorable Zoroaster are in riddles and allegories, since fables, though they may be removed from reason, seem splendid to the common folk.

Inflection[সম্পাদনা]

টেমপ্লেট:fa-basic-e টেমপ্লেট:fa-poss-e

উদ্ভূত শব্দ[সম্পাদনা]

Descendants[সম্পাদনা]

|}

নামবাচক বিশেষ্য[সম্পাদনা]

افسانه (afsâne)

 1. a নারী মূলনাম, Afsaneh

তথ্যসূত্র[সম্পাদনা]