ஒட்டகச்சிவிங்கி

উইকিঅভিধান, মুক্ত অভিধান থেকে
পরিভ্রমণে ঝাঁপ দিন অনুসন্ধানে ঝাঁপ দিন

তামিল[সম্পাদনা]

ஒட்டகச்சிவிங்கி (উচ্চারণ: ওট্টগচ্চিৱিঙ্গি) - জিরাফ

বিশেষ্য[সম্পাদনা]

ஒட்டகச்சிவிங்கி (উচ্চারণ: ওট্টগচ্চিৱিঙ্গি) অর্থ